אתר וורדפרס חדש

סמינריון בתקשורת, מאגר עבודות אקדמיות בתקשורת

סטודנטים לתקשורת ימצאו במאגר המוביל בישראל מבחר רחב ביותר של עבודות אקדמיות איכותיות בתקשורת  ועבודות סמינריון בתקשורת

לרשימת העבודות המלאה ורכישת עבודה אקדמית בתקשורת

לקבלת הצעת מחיר לעבודה אקדמית בתפירה אישית

להלן דוגמאות:

סמינריון פשע ואמצעי תקשורת, כיסוי עיתונות לגבי פשיעה

תיאור הפשע ואלימות בתקשורת  הפכו לנוף יום יומי, אנו הפכנו למציצנים של תוכניות "עובדתיות" המבדרות ומפחידות אותנו, בשחזורים של פשעים אלימים. כמו כן התוכניות מדהימות את הצופים בתעוזה של רמאים בעלי ביטחון עצמי. אנו רואים  כל צורת משטר-במדים,

בקבוצות צוותא, בארגונים או כיחידים. בנוסף רואים את השיטור בצורות רבות ומגוונות כגון: ממושמעים, אלימים, קשוחים, הגיוניים, בעלי מחשבה אובססיבית, גזענים, סקסיסטיים, מושחתים. אנו פוגשים את השיטור בחיים פרטיים, חיים במקצועה, התנגשות של מתחים מגדריים ודילמות מיניות.

בעבודה זה נסקרות התאוריות השונות. ממצאי ניתוח כמותי של ידיעות על פשיעה בעיתון הארץ בחודש נוב' 2008.

סמינריון בתקשורת - ייצוג ספורט נשים בעיתונות המקוונת בישראל

בעבודת מחקר זו נבחן את מקומן של נשים במדורי הספורט בעיתונות המקוונת בישראל. בחינת מקומן וייצוגן של נשים בתקשורת הספורט מתקיימת בנק' ההשקה בין שלושה שדות תיאורטיים: המחקר הפמיניסטי – שמבקש לבחון את מעמד האישה בחברה; הסוציולוגיה של הספורט – המתמדת בהיבטים ובמבנים חברתיים של ארגוני הספורט; וחקר התקשורת – העוסק בייצוג המציאות החברתית וההיבטים המוסדיים. הטענה בבסיס החיבור בין התיאוריות היא כי החלוקה המגדרית שמתקיימת באופן רשמי ומובנה בעולם הספורט, ובמקביל לפופולאריות של שידורי הספורט, הפכו את תקשורת הספורט לזירה מרכזית בהבניית המציאות המגדרית.

בנוסף, תהליך הפמיניזציה בשילוב עליית קרנה של העיתונות "החדשה", גרם לכניסה גוברת והולכת של נשים המועסקות בתפקידים עיתונאיים בעיתונות המקוונת בישראל, ולעלייה בשיעורן של הנשים המאיישות תפקידים עיתונאיים במדיה החדשה לעומת העיתונות הכתובה והמסורתית בעלת גוון גברי מובהק, לכן ברצוני לבחון את ההשלכות של תופעה זו על ההיקף ואופי הסיקור של ספורט הנשים בישראל. ע"פ מחקרו של תמיר, 2006, בעיתונות הכתובה אין לנוכחות הנשית, כעיתונאיות וכעורכות במדורי הספורט, השפעה על תכני הסיקור או תחומי העניין בספורט, והכתיבה הנשית נמצאה דומה לכתיבה הגברית, הן בהתפלגות בין הכתבות במדורי הספורט העוסקות בספורט בצורה מפורשת ובין הכתבות שאינן עוסקות בספורט והן בהתייחסות הסטריאוטיפית השונה לגברים ולנשים.

בחרתי בנושא זה בשל העובדה כי הסיקור התקשורתי הזניח שמוקדש לנשים ספורטאיות לא עומד בקנה אחד עם ההישגיות והתחרותיות בפועל בענפים השונים של הספורט שבו נשים מתמודדות, ובוודאי שאינו בר השוואה לעיסוק התקשורתי המקיף המוענק לנושאים שגרתיים אצל ספורטאים גברים. המחקר העוסק בייצוג נשים ספורטאיות בתקשורת, שהחל לפרוח רק בתחילת שנות ה-80 בארה"ב, מעוגן בתוך נושא רחב ועמוק שיש לו קשר לכל התכנים של התקשורת. הספורט הוא תחום מעניין במיוחד בהקשר זה, משום שהוא נחשב יותר מהרבה מסגרות חברתיות אחרות, לזירה שבה העליונות הגברית מובנת מאליה לכאורה, כיוון שהיא קשורה ישירות להבדלים הפיזיים והביולוגיים בין נשים וגברים.

סמינריון בתקשורת - סמינריון אינטרנט : ההבדל בין ראיון פוליטי מקצועי לבין שאלות גולשים באינטרנט בהנחיית עיתונאי

סמינריון בתקשורת אשר קיבל את הציון 94.  קיימים ארבעה סוגים בסיסיים של כתיבה בסגנון עיתונאי: א. סגנון של ידיעת חדשות. הידיעה אשר מספרת באופן עובדתי, בלי הבעת דעה מפורשת או התרשמות אישית של הכתב, על אירוע חשוב או מעניין שאירע בישראל או כלל עולמי. אירוע המהווה עילה לידיעת חדשות יכול גם להיות התבטאות של אדם, פרסום של טקסט או מחקר וכדומה, כל עוד הוא חדש ואירע בזמן האחרון.  ב. הידיעה כתובה כטקסט הדרגתי. הפרטים החשובים של הכתבה מופיעים בתחילת הידיעה. פסקת הפתיחה של הידיעה אמורה להכיל את סיפור האירוע בקצרה, ולהכיל את כל השאלות לתחקיר האירוע: מה, מי, מתי, מדוע, באיזה מקום? ג. סגנון של כתבה. טקסט מורחב המתאר אירוע בסגנון סיפור, מעמיק ומפורט הרבה יותר. ד. סגנון של מאמר. כותב המאמר מביע את עמדתו על נושא מסויים, מבסס אותה, ובכך מנסה לשכנע את הקורא לקבל את דעתו. Wodak, R. ,2009)

לפני כל, כאשר כותבים כתבה בנושא מסוים, צריך ללמוד ולדעת אותו בצורה מקיפה ומעמיקה. אחת הדרכים המוכרות היא לערוך ראיונות, ככל שהידע של הכתב רב יותר לפני ביצוע הראיונות, כך תהיה הכתבה שלו אמינה ועובדתית יותר.  עריכת ראיונות מחייבת הכנה, חיפוש מידע הקשור למרואיינים לפני הראיון, הכנת שאלות מראש. במהלכו של ראיון רצוי להוסיף שאלות שלא הוכנו מראש, אשר נובעות מדברים שהעלה המרואיין.

לרשימת העבודות המלאה ורכישת עבודה אקדמית בתקשורת

לקבלת הצעת מחיר לעבודה אקדמית בתפירה אישית