אתר וורדפרס חדש

סמינריון בקרימינולוגיה, מאגר עבודות אקדמיות בקרימינולוגיה

סטודנטים לקרימינולוגיה ימצאו במאגר המוביל בישראל מבחר רחב ביותר של עבודות אקדמיות איכותיות בקרימינולוגיה ועבודות סמינריון בקרימינולוגיה

לרשימת העבודות המלאה ורכישת עבודה אקדמית בקרימינולוגיה

לקבלת הצעת מחיר לעבודה אקדמית בתפירה אישית

להלן דוגמאות:

סמינריון בקרימינולוגיה – סחר בנשים

בשנים האחרונות מתרחשים בישראל שני מהלכים מקבילים, המשפיעים באופן דומה ובעייתי על מצבן של נשים בזנות בישראל, ולפיכך על נשות ישראל בכלל. הראשון הוא המאבק בתופעה המכונה ״סחר בנשים״. ההתעוררות בנוגע לסחר בנשים בשנים האחרונות גורפת אהדה חסרת תקדים למאבק הפמיניסטי. הראיה לכך היא שהנושא מסווג לרוב כשייך לתחום זכויות האדם ולא כסוגיה פמיניסטית. D.A. Leidholdt, 2003) )

היעדר הבחירה הוא השובה את לבם של ליברלים עת הם מוקיעים את תופעת הסחר בנשים. לפיכך סיפורה של פסיכולוגית שנחטפה לזנות הוא פוטוגנטי מזה של מי שהוזנתה ביודעין, אך כל עוד הבחירה נשללת מהן משום שנקנו, תזכינה שתיהן לאהדת הציבור. ככלל, נשים בזנות אינן נהנות מבחירה באשר למצבן. למרות נתונים המעידים שנשים בזנות אינן בוחרות במצבן, תופעת ה״סחר בנשים״ אובחנה והובחנה מזנות ואופיינה כ״זנות בכפייה״. חיבור זה טוען כי הבחנה זו מיקמה מופעים אחרים של זנות כ״זנות מבחירה״ וכך קידמה מהלך של מיסוד אותה ״זנות מבחירה״. המהלך השני הוא פעילות למען שיפור מצבן של נשים אינדיווידואליות בזנות. ניסיונות אלה לפנות למוסדות של המדינה בבקשה להטבות שונות בשם נשים בזנות יוצרים מצב של הכרה בזנות כעבודה – מיסוד. (אדלשטיין ארנון, 2010)

האופן שבו ארגוני זכויות אדם בישראל מתמודדים עם סוגיות הנוגעות לזנות נמצא במוקד חיבור זה. באופן ספציפי יותר, ה חיבור עוסק בהתמודדות עם בעיית ה״סחר בנשים״ ועם צרכים הומניטריים קצרי טווח של נשים בזנות. הפער בין גישה ליברלית, המנסה לעזור לאינדיווידואלים במסגרת השיטה באופן המשמר את השיטה ומאשר אותה, לבין גישה פרוגרסיבית, המבקשת לשנות את השיטה, ממסגר את הדיון בתגובותיהם של ארגוני זכויות אדם בישראל לזנות. טענתי היא כי הרטוריקה וקווי הפעולה שנוקטים חלק מארגוני זכויות האדם בישראל, כולל הקואליציה שהקימו כדי לאחד את כוחותיהם במאבק בסחר בנשים, מקדמים מיסוד של הזנות בישראל. העמדה המוצגת ב חיבור היא כי מיסוד הזנות פוגעני לנשים בזנות ולנשים בכלל. הפגיעה בנשים בזנות נובעת ממתן לגיטימציה להדרתן מהחברה כמי שמותרות למין שלא בהסכמה, כמי שזכויות אדם אינן רלוונטיות לגביהן. הפגיעה בכלל אוכלוסיית הנשים יסודה בהחפצת נשים, אשר זנות היא הגילום החברתי האולטימטיבי שלה, כמו גם בקיבוע של עמדות באשר למגדרים ולמיניות. D.A. Leidholdt, 2003) )

סמינריון בקרימינולוגיה – ארגוני פשיעה בישראל

העולם המערבי צועד במרוצה אל עולם טכנולוגי ומסחרי מפותח תוך שיתוף חברתי תרבותי, אך למצער, שותף פעיל למהלכים גלובליים מהסוג דנן מאיים לנצל את כל חולשותיה ויתרונותיה בכדי להשיג רווח כלכלי על בסיס כוחניות דורסנית כנגד הזולת והאינטרס החברתי על פני הכיבוד וההדדיות הנרקמת בין העמים

המדובר כמובן ביסודות ארגוני הפשע על נגזרות הפשיעה המאורגנת וכן אף ארגוני הטרור, ההולכים ומתחזקים יחד עמה, הן במישור הגלובלי והן במישור התמורות העולמיות השונות הגורמות לתולדת הפשע המאורגן והטרור הבין-לאומי לאשורו.

במישור הגלובלי נמצא התסריט נכון וטוב, הרי הוא נשען ומוליד את חופש התנועה וקלות יחסית שבה מיליוני נוסעים, מטבע וסחורות מועברים על פני תבל, בצירוף פיתוח טכנולוגי בענף התקשורת ומחשוב זמין, זול וקל לתפעול. אלו הופכים את העולם ל"כפר הגלובלי" ומתירים את התכנות הגלובליזציה הפיננסית-תרבותית.

לא לכחד כי ביתרונות אלה טמונים אף נקודות החולשה המנוצלות בתחכום רב על ידי גורמים עוינים, פליליים וטרוריסטיים. בשילוב איטיות התגובה, אם בכלל, של הגופים והמדינות המשותפים להתפתחות המתוארת לעיל, אם בחקיקה ובאכיפה, ואם באיסוף ראיות ובחילוף/שיתוף מידע, ואשר זו המנוצלת על ידם בתחכום רב.

התמורות הגלובליות ב"כפר הגלובלי" אף השפיעו על מדינת ישראל שבמשך שנים רבות התלבטה בשאלה המכרעת אם אמנם ארגוני פשיעה פועלים בה, הגם שלעתים הכחישה את עצם קיומם. ואולם, המציאות הקשה הטופחת על פני החברה הישראלית בדמות מלחמת כנופיות, חיסולים הדדיים, פגיעה בחפים מפשע, חשיפת כנופיות ישראליות ובינלאומיות וקשרים בין חשודים בפלילים לפוליטיקאים ולאנשי חוק, חייבה הכרה ומתן מענה חיובי לשאלה, והוכחה לכך אפשר למצוא במספר חיקוקים והתאמות חקיקה לטיפול בארגוני הפשע המאורגן בישראלי.

סמינריון קרימינולוגיה- שליטת יתר בעוינות

טיפוסי האישיות המוגדרים כבעלי "שתלטנות יתר כרונית" מאופיינים באי הבעת אגרסיות באופן קיצוני. לאור העובדה שאפילו דרכים מקובלות חברתית לפריקת כעסים אינן נגישות עבורם, טיפוסי אישיות אלו נמצאים במצב תסכול תמידי משום שהם מרגישים מנוצלים על ידי עמיתים לעבודה או מכרים. במקרה שאין פורקן לתחושות תסכול וכעס, תחושות אלו מצטברות עד שהפרט מגיע למצב שאפילו המגננות הכי חזקות שלו למניעת התפרצות כושלות, וההתפרצות באה לידי ביטוי בסיטואציה אלימה כזו או אחרת. בשל רמות אגרסיה גבוהות שהיו עצורות, סביר להניח שהתפרצות זו תהיה קיצונית ואפילו בעלת אופי קטלני. לפיכך ייתכן כי אדם שלעולם אינו מקלל או אומר מילה רעה, עלול לפתע להפוך לרוצח. אופי של הטיפוס האגרסיבי התת-שתלטני הוא הרבה יותר פשוט. בשל דפוס של פרס ועונש במשפחה, או בחברה בה גדל, טיפוס אישיות זה לא פיתח שיטה להבעת אגרסיות באופן נורמאלי, ולכן מתפרץ בכל פעם שמתגרים בו. בטיפוסי אישיות אלו, השליטה באה מבחוץ ולא מבפנים, וחוסר העכבות בביטוי אגרסיות מלווה לרוב גם בחוסר עכבות בביטוי צרכים מיניים או רכושניים.

באופן זה אופיים אינו שונה מעבריינים פליליים אחרים, ואכן הרבה טיפוסי אישיות בעלי תת-שליטה באגרסיות מעורבים במהלך חייהם בפשעים כאלו או אחרים. באופן פרדוקסאלי טיפוסי אישיות בעלי שתלטנות יתר כרונית יהיו מעורבים בפשע אלים יותר מאשר טיפוסי אישיות בעלי תת-שליטה באגרסיות. בשעה שהטיפוס השתלטן באופן מוגזם, נדרשת מידה מאוד גבוהה של אגרסיה בכדי שיתפרץ, טיפוס האישיות בעל תת-שליטה באגרסיות, נדרשת מידה נמוכה בהרבה מזו בכדי שיתפרץ, ואפילו שהפרובוקציה הנדרשת היא קטנה יותר עדיין ייתכן כי הוא יבצע פשע אלים מאוד. ממסקנות אלו עלתה ההשערה כי קבוצת עבריינים אלימים במיוחד תהיה בעלת שליטה גבוהה יותר באגרסיות ופחות אלימה כקבוצה, מאשר קבוצה של עבריינים אלימים במידה בינונית או לא אלימים כלל, משום שקבוצת העבריינים האלימים במיוחד תכלול בתוכה את שני טיפוסי האישיות – השתלטן בצורה מוגזמת, והתת – שתלטן, ואילו הקבוצה השנייה – עבריינים אלימים במידה בינונית או לא אלימים כלל תהיה מוכלת מטיפוס אישיות אחד בלבד – התת- שתלטנים. השערה זו אוששה לאחרונה על ידי מגרגי Megargee 1966)).

לרשימת העבודות המלאה ורכישת עבודה אקדמית בקרימינולוגיה

לקבלת הצעת מחיר לעבודה אקדמית בתפירה אישית