אתר וורדפרס חדש

סמינריון בפסיכולוגיה, מאגר עבודות אקדמיות בפסיכולוגיה

סטודנטים לפסיכולוגיה ימצאו במאגר המוביל בישראל מבחר רחב ביותר של עבודות אקדמיות איכותיות בפסיכולוגיה  ועבודות סמינריון בפסיכולוגיה

לרשימת העבודות המלאה ורכישת עבודה אקדמית בפסיכולוגיה

לקבלת הצעת מחיר לעבודה אקדמית בתפירה אישית

להלן דוגמאות:

סמינריון בפסיכולוגיה – רוצחים סידרתיים

עבודת סמינריון מצטיינת בפסיכולוגיה אשר קיבלה 95.  רוצח סדרתי הוא מי שביצע ארבעה מעשי רצח או יותר במקומות שונים ובזמנים שונים, ובין שיטות ביצוע הרצח יש מכנה משותף. לקורבנותיו יש מאפיינים דומים, אך אין ביניהם כל קשר. המניע לרצח סדרתי אינו כספי אלא מיני או כפיתי בשל פנטזיות חזיונות שווא. רוב מעשי הרצח הסדרתי מבוצעים על ידי גברים כבני עשרים עד ארבעים. לרוב, הרוצח הסדרתי סובל מפגם נפשי. הוא אינו נותן לעצמו דין וחשבון, ולהתנהגותו אין קודים מוסריים (בשן,  2002, 67).

רצח סדרתי, כעיקרון, הוא פעולה נדירה. זאת משום שהרוצח הסדרתי צריך להיות אדם שמצד אחד יש לו דחף לעשות מעשים שהחברה רואה אותם כחמורים ביותר, ומצד שני הוא מצליח להסתיר אותם מהחברה. רוצחים סדרתיים פועלים לרוב מתוך דחף מיני סוטה או סדיסטי, או מתוך צורך להתגבר על רגשי נחיתות על ידי הוכחת עליונותם על הקורבן, על המשטרהועל מוסכמות החברה. (Egger, S.A., 1990, 77)

המונח "רוצח סדרתי" נטבע בשנות השבעים על ידי סוכן ה-FBI רוברט קסלר או ד"ר רוברט ד. קפל (עניין זה שנוי במחלוקת) ונכנס לשימוש בעקבות גילוי פשעיהם שלטד בנדי ודייוויד ברקוביץ' ("בנו של סם") באמצע עשור זה. תועלתו העיקרית של המונח היא בהבחנה בין שלושה סוגים של מעשי רצח מרובים: רצח סדרתי, רצח המוני ורצח מתפרץ.

רוצח מתפרץ מוגדר מי שמבצע מעשי רצח מרובים במקומות שונים ולאורך תקופת זמן קצרה, העשויה לנוע בין כמה שעות לבין כמה ימים, כשהרוצח אינו שב למהלך חיים רגיל בין מעשי הרצח.

סמינריון בפסיכולוגיה - עברייני מין, נוער פוגע מינית, מהם הגורמים לפגיעה מינית על ידי בני נוער

השאלה מיהו "עבריין מין?" והגדרתו של עבריין מין מחייבת דיון מעמיק. גם ההתייחסות לסטיגמה תיוג של האדם כעבריין  מין במיוחד אם הוא קטין,  דורשת התייחסות מיוחדת, יש להתייחס גם למערכת שההגדרה נובעת ממדיניותה האם מדובר במערכת טיפול קלינית, האמורה להגדיר כל סטייה מן הנורמה כחריגה או במערכת חוקית  חברתית שאינה מקבלת תמיד את ההגדרה של הגישה הקלינית של סטייה כחריגה. (טיאנו 1990, עמ' 19).

בספר "פרקים נבחרים בפסיכיאטריה", מתייחס לשאלת ההגדרה של עברייני מין, ואומר:"אחת ההוכחות למעורבות חברתית בסיווג ואבחון קליני בפסיכיאטריה היא מקומן של הסטיות המיניות.  בסיווג שפורסם בשנת- ,1952 מופיעות הפרעות אלו תחת קבוצת המחלות "הפרעות באישיות סוציופתיות" דהיינו אנשים שאינם יכולים להתאים עצמם למסגרת וחוקי החברה. בסיווג השני שפורסם ב-1968, מופיעות הסטיות המיניות בין ההפרעות באישיות תחת הכותרת "הפרעות באישיות והפרעות נפשיות אחרות לא פסיכוטיות". בסיווג השלישי שפורסם ב-1980, מופיעות הסטיות המיניות תחת הכותרת "הפרעות פסיכוסקסואליות", הן כוללות את ההפרעה בהגדרה וזהות מינית ואת ההפרעות בתפקוד מיני. בסיווג הרביעי שפורסם ב-1994, רוכזו הסטיות המיניות תחת הכותרת  "Paraphilias". (טיאנו 1990, עמ' 22).

תהליך השינוי בהגדרה חשוב להבנת הבעייתיות הכרוכה בהגדרת עברייני המין, ושופכת אור על הבנת הערבוב שנעשה לעיתים בין הגדרה רפואית ומדדים מדעיים לבין עמדות ערכיות חברתיות חוקיות  פוליטיות ואחרות, יתרה מזאת  מקצת המטפלים בעברייני מין משתייכים ליותר ממערכת חברתית אחת, הם יכולים להיות  למשל  נציגי החוק  מחד גיסא, ובעלי תפקיד טיפולי  מאידך גיסא, וכך עלול להיווצר בלבול בין "כובעים"  שונים של אותו אדם. מקצת מהעמדות החברתיות באות לידי ביטוי במיתוסים ביחס לעברייני מין, ומתבטאות גם בחומרת העונש או קלות העונש שהמערכת המשפטית מטילה על העבריינים שנשפטו “עבירות (אתגר 1996, עמ' 17).

סמינריון בפסיכולוגיה - הפרעות שינה בילדות

שני שליש מחייו מצוי האדם במצב ערות, ובשליש הנוסף, במצב של שינה פעילה ושינה שקטה. שני מצבים אלו חשובים מאוד ומאפשרים את קיומו של האדם.

תהליך השינה כולל מספר שלבים: לאחר ההירדמות, מגיע השלב הראשון בשינה – שנת מעבר שהנו שלב השינה השטחי ביותר. לאחר דקות אחדות מתקיים מעבר לשלב השני, המהווה כמחצית מזמן השינה אצל כל אדם ואדם, שלב השינה העמוקה, אשר במהלכו מואטים כל התפקודים החיוניים לחיים: פעימות הלב, לחץ הדם והנשימות. שינויים אלו מופיעים עקב ירידה כללית בחילוף החומרים בגוף.

עד שנת 1953 הניחו המדענים, כי השינה היא מצב של מנוחה פסיבית בה נח לו האדם ברפיון שרירים מוחלט וממלא "מצברים" שהתרוקנו ליום המחר.

במאמר מפורסם משנת 1953, פרסמו החוקרים יוג'ין אסרינסקי ונתנאל קלייטמן, כי במחזורים קבועים במהלך השינה מופיע שלב שבו הפעילות החשמלית (הנמדדת באמצעות אלקטרודות המונחות על הקרקפת) דומה לפעילותו של המוח בעת ערות. אסרינסקי וקלייטמן הבחינו גם, שבשלב זה בשינה, מופיעות תנועות עיניים מהירות וקופצניות, ולכן הוא זכה לכינוי שנת REM

- Rapid Eye Movements) תנועות עיניים מהירות) (שלו, 2009).

ניתן לזהות שנת REM אצל תינוק כאשר הוא חסר שקט, נשימתו אינה סדירה, קצות האצבעות  נעים בתנועות קצרות ומהירות, עיניו מתרוצצות מצד לצד במהירות ועל פניו מופיעים עוויתות או חיוכים. שנת REM מופיעה כל שישים עד תשעים דקות. התקופות הארוכות ביותר והאינטנסיביות ביותר של שנת REM הן כאשר חום הגוף יורד למינימום בערך בחמש לפנות בוקר.

לרשימת העבודות המלאה ורכישת עבודה אקדמית בפסיכולוגיה

לקבלת הצעת מחיר לעבודה אקדמית בתפירה אישית