גיאוגרפיה

סמינריון בגיאוגרפיה עבודות אקדמיות בגיאוגרפיה

סטודנטים בחוג לגיאוגרפיה וחוג לארץ ישראל המחפשים עבודות אקדמיות בגיאוגרפיה, או סמינריון בגיאוגרפיה ימצאו מגוון עבודות איכותיות בתחום.

לרשימת העבודות המלאה ורכישת עבודה אקדמית בגיאוגרפיה

לקבלת הצעת מחיר לעבודה אקדמית בתפירה אישית

להלן דוגמאות

סמינריון בגאוגרפיה - סמינריון שיטפונות וסחיפה- סחיפת קרקעות בשל אקלים

שנים האחרונות, מתרבים המחקרים העוסקים בהשלכות אפשריות של שינויי האקלים הצפויים. מרבית המחקרים הבוחנים את משטר הגשם, דנים בעיקר בשינויים בכמויות המשקעים (עליה או הפחתה) ובהתאם לכך בהשלכות לגבי בצורות או שטפונות. ההשלכות של שינויים בעיתוי הגשם ובתפרוסתו במהלך עונת הגשם כמעט ולא נדונו ובוודאי לא בהקשר לסחיפת קרקעות. מטרת המחקר הנוכחי למלא חלל זה על ידי התייחסות מקיפה לבעיית סחף הקרקעות. סחיפת קרקעות באגן הים התיכון זוכה בשנים האחרונות לתשומת לב מחקרית רבה. ההכרה כי התהליך זה עשוי להיות בלתי הפיך באזורים בהם קיימים קונפליקטים מרחביים בין פיתוח מואץ ומשאבי קרקע מוגבלים, מחדדת את הצורך איתור, אפיון ומיפוי אזורים הרגישים לסחף קרקע במטרה לבסס פתרונות ממשקיים לבעיה. בעוד שמחקרים אחרים בחנו באופן פרטני מהלכים עתידיים של שינויי אקלים, או שיעורי סחיפת קרקעות באזורים מסוימים, טרם התבצע מחקר אינטגרטיבי מסוג זה בארץ. המחקר משלב מספר קני מידה, אגני וארצי; אזורים המאופיינים ברגישות גבוהה לסחף קרקעות בקנה מידה ארצי ומיקוד מודל סימולציה לאזורים שנמצאו כרגישים בקנה מידה אגני. המחקר מתבסס על ההגדרות של קופן (Koppen) המבחינות בין אקלים ים תיכוני ואקלים מדברי באמצעות קו הגבול האקלימי של 200 מ״מ גשם ולכן שטח המחקר כולל את כל השטח הנמצא צפונית לקו זה. התוצרים במחקר זה הם מפות סיכוני סחף בהתאם למצב שימושי הקרקע של השטחים הפתוחים לפי תמ״א 35. מפת הסיכון לסחף קרקעות מהווה בסיס לאיתור אזורים אפשריים רגישים כתוצאה מהתנאים הפיזיו-גיאוגרפיים המשפיעים על סחיפות, הטופוגרפיה והליתולוגיה.

סמינריון בגיאוגרפיה - סמינריון קיימות עירונית עיריית ת"א

מטרות העירייה רבות ובניהן מתן פתרונות לתחבורה ירוקה על ידי יצירת חלופות לנסיעה ברכב הפרטי בעיר, הפחתת זיהום אוויר וגזי חממה, הרחבת המיחזור והפרדת פסולת, קידום בנייה ירוקה ושימוש בחומרים ממוחזרים, שימור מי הים והנחלים, שימור טבע בעיר, חסכוןבאנרגיה ומים, יידוע, שיתוף ודיאלוג עם הציבור בתהליכי קבלת החלטות.

עיריית תל-אביב-יפו עושה ועתידה לעשות עוד רבות כדי להפוך לעיר בת קיימא. ירוק הוא המחר של הילדים שלנו, והתחום שבו כל אחת ואחד יכולים לתרום. להלן פירוט של חלק קטן מהעשייה העירונית בתחום הקיימות.

 

לרשימת העבודות המלאה ורכישת עבודה אקדמית בגיאוגרפיה

לקבלת הצעת מחיר לעבודה אקדמית בתפירה אישית
For many of the participants, that means finding other sources of federal, https://essayprofs.com/ state, or local money.